ثبت نام سریع

خرید آسان

پنل مدیریت پیشرفته

پشتیبانی فروش

جهت آشنایی بیشتر اسناد راهنما را از این قسمت دریافت نمایید.

سند همکاری

سند همکاری در فروش محصولات غیر سازمانی پادویش

دانلود

راهنمای سامانه

راهنمای کار با سامانه فروش

دانلود
Performance on Laptop

توزیع کننده

شخص یا شرکتی است که با توجه به شرایط اعلام شده ی سطح خود نسبت به معرفی عامل فروش و شارژ کیف پول اقدام می نماید. همچنین مبلغ کیف پول خود را به عوامل فروش تخصیص داده و خود با آنها تسویه (نقدی یا اعتباری) می نماید.

Performance on Laptop
1- توزیع کننده درجه سه (یاقوت) می بایست برای شروع فعالیت حداقل مبلغ 5،000،000،000 ریال کیف پول خود را شارژ نماید. همچنین باید بین 3 تا 10 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل یک استان معرفی نماید.

2- توزیع کننده درجه دو (زمرد) می بایست برای شروع فعالیت حداقل مبلغ 16،000،000،000 ریال کیف پول خود را شارژ نماید. همچنین باید بین 11 تا 100 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل 5 استان معرفی نماید.

3- توزیع کننده درجه یک (الماس) می بایست برای شروع فعالیت حداقل مبلغ 50،000،000،000 ریال کیف پول خود را شارژ نماید. همچنین باید بیش از 100 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل 10 استان معرفی نماید.

عامل فروش

شخص یا شرکتی است که مطابق جدول مشارکت در فروش، محصول را خریداری نموده و در بازار به فروش می رساند.

Performance on Laptop

1- حداقل مقدار برای اولین خرید برابر با 35 میلیون ریال می باشد.
2- پس از خرید اول، کیف پول به میزان درصد مشارکت پله اول شارژمی گردد.
3- هرگاه پس از خرید، مجموع خرید قبلی با مبلغ خرید فعلی باعث تغییر در درصد مشارکت گردد، مابه التفاوت درصد مشارکت ها درخرید های قبلی اعمال شده و در کیف پول شارژ می گردد. این مبلغ در خرید بعدی قابل استفاده خواهد بود.
4- سقف تعداد لایسنس در هر بار خرید 200 عدد می باشد.
5- هرگاه مجموع تعداد لایسنسهای خریداری شده بیش از 100 عدد گردد، امکان خرید جدید منوط به فعالسازی حداقل 60 درصد از لایسنس های خریداری شده قبلی می باشد.

Performance on Mobile
Performance on Tablet

تنها 3 گام تا کسب درآمد فاصله دارید

01

گام اول

ثبت نام در سامانه همکاری در فروش

02

گام دوم

همکاری در فروش محصولات پادویش

03

گام سوم

کسب درآمد از فروش محصولات

ورود به سامانه همکاری

اگر احتیاج به راهنمایی بیشتر دارید با ما تماس بگیرید:

تلفن: 43912000 داخلی 3