خبر اختصاصی پادویش؛ سازندگان برنامه‌های مخرب با کمک بدافزار
Adwind ‌
اطلاعات کاربران را به سرقت می‌برند. این بدافزار که از خانواده تروجان‌ هاست و به شکلی کاملا قانونی وارد سیستم قربانی می‌شود، پس از اولین اجرا عملیات جاسوسی خود را آغاز می‌کند. مهاجمان با به‌کارگیری این بدافزار، داده‌های سیستم را جمع‌آوری و استخراج می‌کنند و با دسترسی از راه دور، کنترل اوضاع را به دست می‌گیرند. در نهایت، با مخفی کردن اطلاعات از دید کاربر، دسترسی ها را بر برخی از فایل‌ها دچار مشکل می‌کنند. ابزارهای ورودی/خروجی مانند صفحه کلید، ماوس و صفحه نمایش در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مهاجمان و رسیدن به اهداف خرابکارانه آنها بسیار مؤثرند.

جهت پیشگیری از آلودگی به Adwind و بدافزارهای مشابه توجه داشته باشید که تروجان‌ها غالبا از راه نرم‌افزارهای فاقد اعتباری که از اینترنت دانلود می‌شوند، جاسازی شده در متن HTML و یا ضمیمه شدن به یک ایمیل خود را به سیستم قربانی می‌رسانند. خوشبختانه تروجان‌ها توانایی تکثیر خودکار خود را ندارند و با انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توان از ورود آنها به سیستم جلوگیری کرد.

آنتی ویروس پادویش، این بدافزار را شناسایی و از سیستم شما محافظت می‌کند.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!