2 میلیون کاربر شبکه ابری پادویش

 

بیش از 2 میلیون رایانه به شبکه ابری پادویش متصل هستند.

به کمک تکنولوژی فضای ابری پادویش، تمامی کاربران در برابر جدیدترین تهدیدات و ویروس های رایانه ای ایمن می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!