گواهی موسسه AV-Test آلمان

بر اساس گواهی موسسه معتبر AV-Test آلمان، مولفه ضد باج گیر آنتی ویروس پادویش توانایی شناسایی و مقابله با 100% باج افزارهای شناخته شده و حتی ناشناس را دارد.

برای ایمن ماندن در مقابل با انواع بدافزار های باج گیر از آنتی ویروس پادویش استفاده نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!