آنتی ویروس پادویش به واسطه برخورداری از حفاظت ۴ لایه خود در مقابله با بدافزارهای باج گیر، تاییدیه موسسه Av-test را کسب نموده است. مطابق گواهی نامه موسسه Av-test، پادویش توانایی شناسایی و مقابله با ۱۰۰% بد افزار های باج گیر را دارد. به عبارت دیگر هیچ کدام از باج افزار های شناخته شده و حتی ناشناس، امکان نفوذ به رایانه هایی که روی آنها پادویش نصب شده اند، را ندارند.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!