یکی از ویژگی های نسخه جدید پرنتال کنترل پادویش، آرشیو تمامی تماس ها و پیامک هایی می باشد که توسط فرزندان دریافت یا ارسال شده است. این تماس ها و پیامک ها، حتی در صورت حذف، باز هم در اپلیکیشن پرنتال کنترل آرشیو شده و به والدین نمایش داده می شود.

پرنتال کنترل پادویش امکان نظارت و کنترل فرزندان در فضای مجازی را برای والدین به ارمغان می آورد..

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!