نرم افزار ضد باجگیر متفاوت از آنتی ویروس می باشد. باجگیرها نوعی بدافزار هستند که اغلب توسط آنتی ویروس ها شناسایی نمی شوند. باجگیرها به محض ورود به رایانه تان، تمامی اسناد و اطلاعات شما را قفل کرده و برای باز پس دادن آنها از شما طلب باج می کنند.
تنها راه درمان باجگیرها پیشگیری از ورود آنها به رایانه تان می باشد. اینجاست که اهمیت نرم افزار ضد باجگیر مشخص می گردد. آنتی ویروس پادویش در نسخه امنیت کامل خود، ماژول ضد باجگیر داشته و نیاز به تهیه و نصب جداگانه محصول ضد باجگیر پادویش ندارید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!