یکی از پیشرفته ترین ویژگی های پادویش، بهره مندی از قابلیت هوش مصنوعی می باشد. این ویژگی، بدافزارها را با استفاده از تکنولوژی رفتارشناسی، تشخیص داده و به همین علت رایانه کاربران، در مقابل با ویروس های جدید و ناشناخته نیز ایمن می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!