ضد باج گیر پادویش به گواهی موسسه AV TEST آلمان توانایی تشخیص و مقابله با هر نوعی از ویروس باج گیر را دارد. این نرم افزار از رمز شدن اطلاعات جلوگیری می کند. در حملات جهانی ویروس واناکرای در سال 2017 نرم افزار ضد باجگیر پادویش بدون دریافت هیچ آپدیتی با آن مقابله نمود. این در حالی است که سایر آنتی ویروس ها و نرم افزار های ضد باجگیر در تشخیص و مقابله با این ویروس باجگیر ناتوان بودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!