ویروس های باج گیر اطلاعات رایانه را قفل کرده و از شما طلب دریافت پول می کنند. قابلیت ضد باج گیر پادویش از قفل شدن اطلاعات رایانه جلوگیری می کند. این قابلیت در آنتی ویروس امنیت کامل پادویش وجود دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!