فرزندتان را در دنیای مجازی تنها نگذارید!

پرنتال کنترل یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه مدیریت زمان استفاده فرزندان از تلفن های هوشمند می باشد. بواسطه این نرم افزار گزارش کاملی از عملکرد فرزندان در فضای مجازی در اختیار والدین قرار می گیرد. همچنین دسترسی های فرزندان قابل کنترل و مدیریت می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!