نرم افزار پرنتال کنترل پادویش علاوه بر امکان تعیین دسترسی و زمانبندی برنامه های موبایل، گزارش کاملی را از عملکرد فرزندان در فضای مجازی، در اختیار والدین قرار می دهد. با مدیریت و نظارت بر فعالیت کودکان در فضای مجازی، فرزندتان را از تهدیدات موجود مصون نگه دارید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!