لایه داده بان ضدباج گیر پادویش

بکاپ گیری بسیار کم حجم از تمامی اطلاعات رایانه بصورت روزانه با قابلیت داده بان پادویش…

لایه داده بان یکی از لایه های حفاظتی ضدباج گیر پادویش است که برای محافظت از اطلاعات تان روزانه دوبار از تمامی آنها بکاپ می گیرد.

این اطلاعات با حجم بسیار ناچیز در دسترس شما قرار داشته و هر لحظه می توانید هر فایلی را بسادگی و بسرعت بازگردانی نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!