وقتی صحبت از تهیه آنتی ویروس به میان می آید، خیلی از آدمها سریع به هزینه آن فکر می کنند و از تهیه یک آنتی ویروس اورجینال صرفنظر می کنند. غافل از اینکه در صورت عدم نصب یک آنتی ویروس اورجینال، سیستم در طول زمان به ویروس های متعددی دچار شده و همین موضوع باعث کندی سرعت ویندوز شده و شما را ساعت ها در جلوی سیستم متوقف می نماید. به این موضوع فکر کنید که علاوه بر هزینه، زمان هم با ارزشه …

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!