آنتی ویروس پادویش به منظور شناسایی تهدیدهای به روز، خطرناک و ناشناس از تکنولوژی شبکه ابری خود بهره می برد. به واسطه این شبکه ابری، آنتی ویروس پادویش در مقابله با بیش از 162 میلیون تهدید شناسایی شده، از حدود 1.5 میلیون کاربر متصل به این شبکه محافظت می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!