موتور هوش مصنوعی پادویش، با استفاده از روش های یادگیری ماشین و تمرکز بر ویژگی های متمایز کننده بدافزار از فایل سالم، امکان تشخیص گونه های ناشناخته و جدید بدافزار را فراهم می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!