سرقت هویت؟
سرقت هویت عبارت است از گردآوری اطلاعات شخصی یا مالی شخص دیگری به منظور سو استفاده از اسم، هویت و فریب دیگران.
سرقت هویت به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. برخی در سطل زباله‌ها به دنبال کاغذهای خرید و کارت اعتباری هستند; برخی دیگر پیشرفته‌تر هستند و سعی می‌کنند به پایگاه‌ های اطلاعاتی نفوذ کنند و اطلاعات مشتریان را بدست آورند.

علاوه بر توجه به نکات امنیتی که در پست های قبل بیان شده
توصیه می شود با استفاده از پـــادویــــش امنیت را تجربه کنید.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!