دزدهای اطلاعات کامپیوتری دلاری باج می گیرند.

آنتی ویروس امنیت کامل پادویش دارای ضدباج گیر بوده و از هرگونه قفل اطلاعات جلوگیری می کند.

پادویش در سال 2017 از موسسه avtest آلمان گواهی مقابله 100 درصدی با باج افزارها را دیافت کرده و هیچ باج‌افزاری توانایی نفوذ را ندارد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!