رهایی از کابوس فلش های ویروسی!

یکی از قابلیت های پادویش شناسایی ویروس ها در داخل فلش است. چه ویروس های شناخته شده و یا ناشناخته!

حتی زمانی که شما فلش را به سیستم متصل میکنید نیازی به اسکن نداره و سریع خودش شروع به اسکن کردن میکنه!!

این ویژگی باعث می شود با خیالی آسوده هر فلشی را به سیستم خود بزنید و بی درنگ از فایل های آن استفاده نمایید.

شما می توانید با نصب آنتی ویروس امنیت کامل پادویش امنیت اطلاعات خود را تامین نمایید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!