برخی از ویروس های کامپیوتری می‌توانند امکان پاکسازی خود را از درون سیستم ­عامل از بین ببرند. دیسک نجات پادویش بدون راه‌اندازی سیستم عامل و بدون فعال شدن ویروس ها اجرا می‌گردد و می‌تواند هرگونه آلودگی سیستم­ عامل را از بیرون تشخیص داده و بدون هرگونه مزاحمتی از سمت ویروس، آن‌ را از روی سیستم حذف و پاکسازی نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!