وقتی کاربر خرید خود را از صفحه ای جعلی انجام می دهد، طبق معمول شماره کارت، تاریخ انقضا و بقیه مشخصات کارت خود را وارد می کند. این اطلاعات در همان دقیقه توسط یک بدافزار یا ربات رایانه ای نیز وارد صفحه پرداخت دیگری می شود. زمانی که کاربر در صغحه جعلی درخواست رمز دوم می دهد همزمان ربات در صفحه ای واقعی درخواست رمز دوم را ارسال می کند. پیامک رمز دوم ( که از سوی ربات درخواست شده) برای کاربر ارسال می شود و زمانی که کاربر آن را وارد می کند سریعا توسط ربات در صفحه واقعی وارد می شود. اینجاست که خرید کاربر با اخطار روبرو شده ولی خرید ربات موفقیت آمیز می باشد. کاربر مبلغی را از دست داده است و ربات توانسته است مبلغ زیادی را از حساب کاربر برداشت کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!