نیازمند‌ی‌ های سیستم عامل برای آنتی ویروس امنیت کامل پادویش: 👇👇

سیستم عامل‌های مورد پشتیبانی:
Microsoft Windows_XP, SP3 (32_bit)
Microsoft Windows_Vista, SP2 (32/64 bit)
Microsoft Windows_7 (32 bit)
Microsoft Windows_8 (32 bit)
Microsoft Windows 8.1 (32 bit)

حداقل فضای دیسک مورد نیاز(هارد): 1GB
حداقل حافظه مورد نیاز(رم): 1GB

سیستم عامل‌های مورد پشتیبانی:
Microsoft Windows 7 (64_bit)
Microsoft Windows 8 (64 bit)
Microsoft Windows 8.1 (64 bit)
Microsoft Windows_10 (32 bit)
Microsoft Windows 10 (64 bit)

حداقل فضای دیسک مورد نیاز(هارد): 1GB
حداقل حافظه مورد نیاز (رم): 2GB

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!