آنتی ویروس امنیت کامل پادویش شامل دو مولفه آنتی ویروس و ضد باجگیر می باشد. بنابراین برای جلوگیری از نفوذ انواع ویروس و انواع باجگیرها نیاز به تهیه دو محصول جداگانه ندارد.
آنتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل، تجربه امنیتی پایدار را برای شما به ارمغان می آورد.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!