یکی از مزیت هایی که با نصب اپلیکیشن پرنتال کنترل پادویش از آن برخوردار خواهید شد ثبت و نمایش مسیر های طی شده تبلت یا تلفن همراه می باشد. به واسطه این قابلیت می توانید مکان هایی که فرزندتان به همراه تلفن همراه خود در طول روز طی کرده را بر روی نقشه مشاهده نمایید. این ویژگی تنها یکی از چندین ویژگی اپلیکیشن پرنتال کنترل با هدف نظارت والدین بر فرزندان می باشد.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!