آرشیو مرورگر

یکی از ویژگی های نسخه جدید پرنتال کنترل پادویش، ثبت تمامی صفحات مرورگر اینترنت می باشد که توسط فرزندان مشاهده شده است. لیست صفحات مشاهده شده، حتی در صورت پاک نمودن تاریخچه مرورگر، باز هم در اپلیکیشن پرنتال کنترل آرشیو شده و به والدین نمایش داده می شود.

پرنتال کنترل پادویش امکان نظارت و کنترل فرزندان در فضای مجازی را برای والدین به ارمغان می آورد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!