ثبت تمامی صفحات مرورگر اینترنت

ثبت تمامی صفحات مرورگر اینترنت در اپلیکیشن پرنتال کنترل پادویش

این محصول آرشیوی از صفحات بازدید شده توسط کودکان را ذخیره کرده و به والدین نمایش می دهد.

محصول پرنتال کنترل جهت کنترل و مدیریت عملکرد فرزندان در فضای مجازی می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!