بکاپ از همه اطلاعات

لایه داده بان ضد باجگیر پادویش دو بار در روز از فایل های کاربران بکاپ گرفته و از اطلاعات بکاپ گرفته شده نیز محافظت می نماید. فرایند بکاپ گیری بسرعت انجام شده و کمتر از 5% از حافظه را مصرف می نماید. کاربران حتی می توانند بواسطه این قابلیت به اطلاعات حذف شده و یا ویرایش شده خود نیز دسترسی داشته باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!