آنتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل دارای ویژگی های متعددی می باشد. این ویژگی ها از قسمت تنظیمات نرم افزار قابل کنترل می باشد. شما می توانید با تنظیم نمودن کلمه عبور برای این قسمت مانع دسترسی افراد غیر مجاز شوید.
به عنوان مثال اگر کاربران متعددی با یک رایانه کار می کنند، شما می توانید در قسمت تنظیمات پادویش، اتصال فلش به کامپیوتر را غیر فعال کرده و با تعیین کلمه عبور، دسترسی سایر کاربران به این قسمت را محدود نمایید.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!