تخفیف تمدید پادویش

تا قبل از انقضای مجوز محصولات پادویش، می توانید آنها را با 20 درصد تخفیف، تمدید نمایید.

در صورت عدم تمدید نیز جای نگرانی نیست. زیرا مجوز های منقضی شده تا 15 روز بعد از انقضا با 10 درصد تخفیف و تا 45 روز بعد از انقضا با 5 درصد تخفیف قابل تمدید می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!