آنتی ویروس پادویش تا کنون بیش از 158 میلیون تهدید را شناسایی نموده است. پادویش با دارا بودن آزمایشگاه تخصصی بدافزار، روزانه تهدیدات بسیاری را شناسایی نموده و بواسطه تکنولوژی شبکه ابری رایانه شما را نسبت به این تهدیدات ایمن می نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!