یکی از قابلیت های آنتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل، ویژگی تکنولوژی فضای ابری پادویش می باشد. به واسطه این قابلیت به محض شناسایی یک بدافزار جدید، امضای مربوطه (راه شناسایی و مقابله با آن بدافزار)بر روی فضای ابری قرار گرفته و تمامی پادویش های نصب شده به رایانه کاربران آن امضا را دریافت کرده و در مقابل آن بدافزار جدید ایمن می شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!