✔️ برنامه نظارت والدین بر فرزندان

💯 با پرنتال کنترل پادویش میزان و سطح استفاده فرزندان از موبایل را مدیریت و کنترل کنید.

✨ قابلیت های پرنتال کنترل پادویش:
1️⃣ ساخت حساب کاربری به ازای هر فرزند
2️⃣ تعیین زمان استفاده از موبایل در روز، هفته، ماه
3️⃣ تعیین دسترسی به اپلیکیشن ها
4️⃣ ثبت موقعیت مکانی دستگاه
5️⃣ کنترل دسترسی به اینترنت

🔶🔶 قابلیت اجرا تا اندروید 11

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!