با UMP پادویش دیگر دغدغه فلش های ویروسی را نخواهید داشت. حتی اگر فلش مموری شما به خطرناکترین ویروس ها آلوده شود، UMP پادویش با آنها مقابله نموده و مانع از آلوده شدن رایانه شما می شود. فناوری UMP موجود در آنتی ویروس پادویش، مخربترین بدافزارهای موجود نظیر بدافزار استاکس نت را شناسایی کرده و با آنها مقابله می نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!