لایه داده بان آنتی ویروس پادویش روزی دوبار از تمامی اطلاعات سیستم بکاپ می گیرد تا در صورت حمله باج گیرها با استفاده از آن بکاپ ها از اطلاعات سیستم محافظت کند. مکانیزم این لایه طوری طراحی شده که حجم این بکاپ ها بسیار پایین بوده و مقدار زیادی از حافظه شما را اشغال نمی کند.

یکی از فواید جانبی عملکرد این لایه این است که اگر مثلا فایلی را به اشتباه حذف یا رونویسی کردید بتوانید از این طریق آن را بازگردانی نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!