ضد باجگیر پادویش از رمز شدن و دزدیده شدن اطلاعاتتون جلوگیری می کند.

ضد باج گیر پادویش به گواهی موسسه AV TEST آلمان توانایی تشخیص و مقابله با هر نوعی از ویروس باج گیر را دارد. در حملات جهانی ویروس واناکرای در سال 2017 نرم افزار ضد باجگیر پادویش بدون دریافت هیچ آپدیتی با آن مقابله نمود. این در حالی است که سایر آنتی ویروس ها و نرم افزار های ضد باجگیر در تشخیص و مقابله با این ویروس باجگیر ناتوان بودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!