باید کلی باج بدهید!

باید کلی باج بدهید اگر ویروس های باج گیر اطلاعات شما را قفل کنند…

باج افزار ها پس از نفوذ به رایانه کاربران تمامی اطلاعات را قفل کرده و برای بازگرداندن آنها از کاربران باج های هنگفت در قالب ارز دیجیتال طلب می کنند.

تنها راه مقابله با باج گیر ها پیش گیری از نفوذ آنها به رایانه با نصب نرم افزار ضد باج گیر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!