باج گیر نوعی ویروس است که به سیستم مخاطبان خود حمله کرده و تمامی اطلاعات سیستم مورد حمله را قفل می کند. در ادامه به کاربر پیامی می دهد که تمامی اطلاعات شما قفل شده و دیگر به آنها دسترسی ندارید. برای باز شدن قفل و رفع مشکل باید مبلغی را به عنوان باج بپردازید تا اطلاعات آزاد شود.

.

.

 در اغلب موارد نیز حتی با پرداخت مبلغ مورد نظر بازهم اطلاعات به دست نخواهد آمد. بنابراین باید بسیار مراقب بود تا به دام این باج گیر ها نیفتیم. تنها راه نجات از شر این ویروس ها استفاده از نرم افزار ضدباجگیر است. این نرم افزار سیستم شما را از حمله تمامی باجگیرها در امان نگه می دارد.

معمولا کسانی که باج گیرها را می سازند هدف های خاصی را در سر دارند. این افراد عموما مردم یک منطقه را مورد هدف قرار داده و برای آن افراد یک باجگیر خاص طراحی می کنند تا با توجه به حساسیت های افرادی که در آن منطقه زندگی می کنند به اطلاعات آنها حمله کرده و از آنها تقاضای باج کنند. بنابراین راه مقابله با باج گیرهای حمله کننده به مناطق مختلف, متفاوت است.

لذا برای مقابله با این باج گیرها باید از ضدباجگیر های بومی استفاده کرد. زیرا ضدباجگیر هر منطقه به صورت تخصصی برای مقابله با حملات بومی طراحی شده است. اگر تصمیم بر تهیه ضدباجگیر دارید حتما از ضدباجگیر ایرانی پادویش استفاده کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!