باجگیرها یا باج افزارها چیکار می کنن؟؟

خیلی از افراد باج گیر ها را نمی شناسند. این بدافزارها مشابه ویروس های کامپیوتری بوده و با ورود به رایانه تان اطلاعات را قفل کرده و برای بازگشایی از شما طلب پرداخت باج می کنند.
تنها راه مقابله با باج گیر ها، پیشگیری از ورود آنها با محصول ضد باج گیر پادویش می باشد. در صورتی که از سایر آنتی ویروس ها استفاده می کنید می توانید در کنار آن ضد باج گیر پادویش را نصب کنید ولی اگر آنتی ویروس ندارید با نصب آنتی ویروس امنیت کامل پادویش همزمان از دو قابلیت آنتی ویروس و ضد باجگیر استفاده نمایید.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!