چگونه می توان از خود در برابر فایل‌های مخرب محافظت کنید؟😎

💥استفاده و به روز نگاه داشتن آنتی ویروس👇

اکثر آنتی ویروس‌های به روز شده می‌توانند ویروس‌های شناخته شده را شناسایی و حذف کنند. هوشیار باشید که همواره باید آنتی ویروس خود را به روز نگاه دارید، زیرا خرابکارها سعی می کنند برنامه‌های جدیدی بنویسند.

💥مراقب پیوست‌های ایمیل باشید👇

ضمیمه یا پیوست‌هایی را باز نکنید که انتظارش را نداشتید، مخصوصا اگر از طرف شخص ناشناسی فرستاده شده باشد. اگر خواستید ضمیمه ایمیلی را باز کنید، حتما آن را اسکن کنید. حتی ممکن است فایل‌های مخرب توسط افرادی که می‌شناسید و ناخواسته به شما فرستاده شوند.

💥مراقب دانلود فایل از وب سایت‌ها باشید👇

از وبسایت‌هایی که به آن‌ها اعتماد ندارید، فایل دانلود نکنید.‌ اگر فایلی را دانلود کردید، قبل از باز کردن و یا نصب حتما آن را با آنتی ویروس اسکن کنید.

💥نرم افزارها را به روز نگاه دارید👇

پچ‌های نرم افزارها را نصب کنید و به این ترتیب خرابکارها نمی‌توانند از طریق آسیب پذیری‌های شناخته شده بهره ببرند. گزینه خودکار به روز رسانی نرم افزار را در صورت موجود بودن فعال کنید.

با آنتی ویروس پادویش خیالت راحته….

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!