آنتی ویروس کرک شده، سراب امنیت!

برای کرک کردن یک نرم افزار، نیاز است تا ساختار آن نرم افزار دستکاری شود. این موضوع باعث ایجاد حفره امنیتی در نرم افزار شده و امنیت سیستم را به خطر می اندازد. بنابراین امکان نفوذ در آنتی ویروس های کرک شده فراهم می باشد. از طرف دیگر، سرور شرکت های تولید کننده آنتی ویروس در جهان، روز به روز هوشمند تر شده و بعد از مدت زمان کوتاهی نرم افزار های کرک شده را شناسایی و غیر فعال می نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!