یکی از قابلیت های آنتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل کنترل ابزار حرفه ای می باشد. به کمک این قابلیت قدرتمند امکان کنترل ابزارهای جانبی و تعیین ابزارهای مجاز و غیرمجاز فراهم می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!